You are here

Voedselveiligheid

Laboratoriumdiensten en technische ondersteuning op het gebied van productie, verwerking en hygiëne zijn de belangrijkste serviceaspecten van SYNLAB. Zo beoordeelt en analyseert SYNLAB niet alleen eindproducten maar ook grondstoffen, halffabricaten, bijproducten en diervoeders. Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer producenten van voedingsmiddelen, diervoeders, genotsmiddelen, retailers, productschappen, veehouders en controle-instanties.

 

Persoonlijk en inhoudelijk klantcontact

Naast betrouwbare, snelle en scherp geprijsde analyseresultaten, biedt SYNLAB u vanzelfsprekend technisch analyseadvies en begeleiding. De afdeling Customer Services bestaat uit medewerkers die uw specifieke wensen begrijpen en waar nodig assisteren bij de interpretatie van de analyseresultaten, maar die ook kunnen adviseren op het gebied van wet- en regelgeving.

 

Kwaliteit

Kwaliteit staat hoog in het vaandel van SYNLAB. Wij werken conform een kwaliteitsbeheerssysteem dat is gebaseerd op de international erkende norm ISO 17025 en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) onder nummer L106. 

Ook onze zusterorganisaties in o.a. de UK, Zweden, Duitsland en Italie zijn conform deze ISO geaccrediteerd.

 
Het laboratorium
 
Het laboratorium vormt uiteraard het kloppend hart van ons bedrijf en is gespecialiseerd in een zeer groot aantal microbiologische, chemische en serologische analyses. Met de beschikking over klassieke methodieken, PCR- en ELISA technieken voor pathogene micro organismen en serologie en geavanceerde ultra HPLC apparatuur, HPLC apparatuur is veel expertise opgebouwd in een grote diversiteit aan matrices. SYNLAB kent een hoge mate van leverbetrouwbaarheid en streeft naar een snelle, digitale levering van de analyseresultaten.
 
 

Eigen buitendienst

Een juiste monstername is mede bepalend voor de kwaliteit van een analyse. Daarom beschikt SYNLAB over een in de Benelux opererende, goed geoutilleerde eigen buitendienst met uiterst vakbekwame monsternemers. Uiteraard is het mogelijk om de monsters zelf op te sturen of af te geven bij ons laboratorium in Oosterhout. Eventuele materialen voor de monstername kunnen wij desgewenst verzorgen. Diverse monsternamse vallen onder de accreditatie scoop.

 

Digitalisering bij onze opdrachtgevers

SYNLABs is een van de meest geautomatiseerde laboratoria van Europa en kan zowel digitale opdrachten verwerken als digitaal resultaten aanbieden. De inzet van internet maakt het mogelijk gegevens te benaderen vanaf iedere willekeurige locatie waar een computer met internetverbinding aanwezig is. Bij SYNLAB krijgt iedere opdrachtgever de beschikking over zijn eigen klantspecifieke webportal (@mis Client Portal).

 

Binnen deze webportal bevinden zich de volgende applicaties / tools:

digitaal aanleveren van analyseopdrachten

  • inplannen van pick up’s / monsternames
  • raadplegen van analyseresultaten (real time)
  • trend analyses
  • factuuroverzicht
  • lopende prijsafspraken
  • vraag- en klachtenregistratie
  • beheer van limieten m.b.t. productgroepen / analyseresultaten
  • beheer van klantspecifieke productgroepen
  • beheer van account en contactgegevens.

De ontwikkeling van onze webportal en de achterliggende systemen vindt continue plaats om onze dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te houden en draait bovendien al jarenlang naar tevredenheid bij honderden opdrachtgevers.

 

Meer informatie?
Voor informatie over de mogelijkheden die SYNLAB u kan bieden kunt u contact opnemen met:
Hans van Dijk (+31 613 770 954 - )
Maarten Elissen (+31 682 672 770 -  )
Christel Ermens (+31 613 770 936 - )