You are here

Verpakkingen

SYNLAB stelt monsterpotten, monsterflessen en ander verpakkingsmateriaal ter beschikking aan haar opdrachtgevers. Om kwalitatieve redenen levert SYNLAB standaard (geconserveerd) glaswerk uit.

Onderaan deze pagina kunt u de verpakkingslijst downloaden of bekijken. Hierin zijn voor alle gangbare analyses de benodigde monsterhoeveelheden en het te gebruiken glaswerk opgenomen. Bij het opstellen van de lijst is uitgegaan van de nu geldende analysenormen. In het door SIKB opgestelde Protocol 3001 staan de conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters vermeld. Graag willen we u erop wijzen dat ten behoeve van een metaalanalyse uw monster bij monstername in het veld gefiltreerd en aangezuurd dient te worden.

Uit kwaliteitsoogpunt wordt, indien de monsteraanlevering afwijkt van de opgegeven richtlijn, een melding op het analysecertificaat geplaatst.

Ter ondersteuning van efficiënt veldwerk zijn de monsterpotten en flessen steeds voorzien van een unieke, waterbestendige barcodesticker. De verpakkingsmaterialen zijn bij de afdeling Customer Support te bestellen.

 

Overzicht verpakkingsmaterialen

SIKB protocol 3001