You are here

Organisch

Organische chemie is de tak van de chemie die zich bezighoudt met organische chemische verbindingen; dat wil zeggen met verbindingen die koolstofatomen en waterstofatomen bevatten. De term organisch is oorspronkelijk aan deze groep verbindingen gegeven omdat deze moleculen in levende wezens voorkomen.

SYNLAB biedt u een zeer breed scala van analyses op organische componenten. Hieronder treft u enkele voorbeelden:

  • Minerale olie
  • (Vluchtige) aromatische verbindingen
  • PAK
  • CKW
  • Bestrijdingsmiddelen
  • Alkyl- en chloorfenolen
  • Alcoholen
  • Glycolen