You are here

Nieuws

Uitbreiding Flexscope

 

ALcontrol Laboratories beschikt over een uitgebreide flexibele accreditatie scope.

Met behulp van deze scope is ALcontrol sneller in staat een accreditatie te claimen voor nieuw ontwikkelde testen.

 

Het register Flex scope dat binnen Alcontrol zelf wordt bijgehouden verandert voortdurend en is terug te vinden op @MIS onder Nieuws & Media.

De verrichtingen onder de flexscope zijn onlangs nog uitgebreid.

ALcodag 15 november 2016 Asbest testen en Disclaimers

 

 

Dinsdag 15 november 2016 organiseert ALcontrol Laboratories een ALcodag.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen!

 

Onderwerpen

Op deze ALCO-dag willen we graag twee thema’s naar voren brengen:

  

ALcontrol eerste milieulaboratorium met uitgebreide flexibele accreditatie scope

 

ALcontrol heeft als eerste laboratorium in Nederland een uitgebreide flexibele accreditatie scope verworven in de 1e helft van 2015.

Update in BoToVa toetsmodule Alcontrol Laboratories

 

Per 1 april 2014 zijn enkele belangrijke updates doorgevoerd in de toetsing met de BoToVa module.

De aanpassingen worden in bijgevoegd document uitgebreid beschreven.

 

Update in BoToVA toetsmodule ALcontrol Laboratories

 

 

 

Wijzigingen in BoToVa toetsmodule ALcontrol Laboratories per 1-1-2014

Per 1 januari 2014 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de toetsing met de BoToVa module.
De aanpassingen betreffen:

Wijzigingen in BBK toetsmodule ALcontrol Laboratories per 1-1-2014

Per 1-1-2014 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de BBK toetsmodule van ALcontrol. Deze betreffen:


1. Per 1 januari is de uitzonderingspositie voor PCB v.w.b. de grenswaarde Wonen vervallen.


2. De grens Wonen voor som PCB is aangepast van 0,02 naar 0,04 mg/kgds.


3. De weergave individuele PAK componenten is uitgezet, omdat deze geen grenswaarden hebben.

Pages