You are here

Monsters langer bewaren

Grondmonsters worden standaard tot vier weken na aanlevering gekoeld bewaard, tenzij u een schriftelijk verzoek indient middels het onderstaande bewaarformulier. Informeert u bij Customer Support naar de kosten voor deze service.

Het langer bewaren van grondmonsters kan voor een periode van maximaal zes maanden. Hierna worden de monsters op een milieuverantwoorde wijze afgevoerd. De kosten van het milieuverantwoord afvoeren van monsters en het langer bewaren zijn weergegeven in ons tarievenoverzicht.

 

Formulier: Monsters langer bewaren