You are here

Milieubeleid

 

SYNLAB is een voorstander van een duurzame bedrijfsvoering. Als vooraanstaand milieulaboratorium heeft SYNLAB een voorbeeldfunctie en daarmee een verplichting om haar werkzaamheden duurzaam te verrichten. Om deze taken, verantwoordelijkheden en gemaakte afspraken voldoende te borgen, is SYNLAB sinds 2004 gecertificeerd volgens ISO14001:2015 met daarbij de duidelijke doelstelling haar milieuprestaties te verbeteren.

SYNLAB speelt een belangrijke rol in de waardeketen van het milieuonderzoek door het leveren van milieukundige analyses aan de publieke en commerciële sector. Als onderdeel van deze waardeketen neemt SYNLAB haar maatschappelijke verantwoording door zich o.a. te richten op Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen en ondersteund duurzame ontwikkelingen. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen krijgt tegenwoordig meer en meer aandacht. De drijvende gedachte hierachter is de uitputting van niet herwinbare natuurlijke bronnen en de invloed van de mens op het milieu. Daardoor zijn wij ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Voor SYNLAB ligt de komende jaren de focus op aanschaf van energiezuinige apparatuur, installaties en middelen, het inkopen van groene stroom, maar ook dat wij ons afval op een verantwoorde manier verwerken. We maken ons CO2-verbruik inzichtelijk. Dit alles als doel onze CO2-uitstoot te reduceren.

SYNLAB zal zich in de toekomst voortdurend in blijven zetten om haar footprint op het milieu zoveel mogelijk te beperken door maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Wij nodigen u graag uit samen met ons te werken aan een betere en schonere wereld!