You are here

Kwaliteit & Accreditatie

Kwaliteit
SYNLAB Analytics & Services B.V. maakt gebruik van een dynamisch (geïntegreerd) KAM-systeem, met als doel het continu verbeteren van onze dienstverlening. SYNLAB Analytics & Services B.V. is geaccrediteerd conform EN ISO/IEC 17025:2017, onder nr. L028, en gecertificeerd volgens ISO 9001:2015. Deze normen vormen de basis van het door ons gebruikte Kwaliteitssysteem. Daarnaast beschikt ons laboratorium over diverse erkenningen in het buitenland, waaronder Vlaanderen, Wallonië, Brussels Gewest voor België en het franse ministerie van milieu. SYNLAB is tevens toegelaten als onderzoeksinstelling voor Noordrijn-Westfalen in Duitsland. SYNLAB heeft een actieve KAM-afdeling die continu werkt aan verbetering volgens het Deming-principe. Hierbij spelen opleiding en training van de medewerkers een belangrijke rol. 
 

Arbo
Ook het Arbo-beleid binnen onze organisatie wordt actief gecontroleerd en geëvalueerd. De veiligheid van onze medewerkers is een van de belangrijkste speerpunten voor onze organisatie. Om deze veiligheid te waarborgen zijn procedures opgesteld, worden audits uitgevoerd en worden de medewerkers getraind op het gebied van veiligheid. Er is een BHV-organisatie en er zijn voldoende EHBO-ers, om in geval van nood onze medewerkers in veiligheid te brengen en/of hulp te bieden.

Milieu
SYNLAB is zich bewust van haar invloed op de leefomgeving. Naast alle benodigde vergunningen beschikt SYNLAB ook over een Milieuzorgsysteem, dat is gecertificeerd volgens ISO 14001:2015. SYNLAB voert audits uit bij haar belangrijkste leveranciers om deze onder andere op het gebied van milieuzorg te toetsen.

 

Accreditaties Nederland:

RvA Lijst van Verrichtingen 

Register flexscope

RvA Milieucertificaat

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

Beschikking Bodem+ AP04

Beschikking Bodem+ AS3000

 

 

 9001140001L028