You are here

Wijzigingen in BoToVa toetsmodule SYNLAB per 1-1-2014

Per 1 januari 2014 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de toetsing met de BoToVa module.
De aanpassingen betreffen:

1. Per 1 januari is de uitzonderingspositie voor PCB v.w.b. de grenswaarde Wonen vervallen. De grenswaarde Wonen is tevens aangepast van 0,02 naar 0,04 mg/kgds voor de som-PCB.
2. Het module versienummer voor grond is opgehoogd van 1.0.0 naar 1.1.0 en voor grondwater van 1.0.0 naar 1.0.1. Aanpassingen betreffende gewijzigde PCB toetsing en enkel kleine bug’s in BoToVa. In @MIS wordt de gebruiker nu de mogelijkheid geboden om ofwel de oude ofwel de nieuwe versie aan te roepen.  Voor grond/waterbodem (T12) is ziet dit er bijvoorbeeld nu als volgt uit:

 
3. Verhoogde rapportagegrenzen werden tot nu toe aangegeven door een “#” teken in de BoToVa toetskolom. Dit kon ten onrechte de indruk wekken, dat dit een door BoToVa gegenereerd teken is. Dit is niet zo, daarom wordt in de nieuwe toetsmodule het “#” teken achter het SYNLAB resultaat gezet. Voorbeeld:

Oude weergave:

 

Nieuwe weergave:
 


Tot slot wijzen wij u nog graag op een overzicht van FAQ’s met antwoorden door Rijkswaterstaat:

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/vragen/