You are here

SYNLAB klaar voor PFAS analyses

 

Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie gepubliceerd. De publicatie heeft geleid tot een plots grote vraag aan PFAS analyses. De markt werd geconfronteerd met oplopende analysetermijnen omdat er een gebrek was aan laboratorium-capaciteit voor deze analyses.

 

 

Het milieulaboratorium van SYNLAB heeft het voor elkaar gekregen het uitgebreide pakket van 30 PFAS verbindingen uit het handelingskader binnen korte tijd te valideren, dit is per 19 aug operationeel. Ook wordt onze capaciteit voor PFAS analyses fors uitgebreid. Er is geïnvesteerd in meerdere nieuwe LCMS systemen, waardoor in de eerste week van september de capaciteit is verhoogd. In oktober is de volgende uitbreiding van de capaciteit voorzien. Dit leidt tot een korte analysetermijn van momenteel 1 tot 2 weken. Hierdoor kunnen (bouw)projecten en andere werken weer sneller doorgang vinden en zullen de laboratoriumanalyses hierin niet de remmende factor zijn.

 

Neemt u voor de actuele stand van zaken omtrent levertermijnen en andere vragen contact op met onze Customer Service afdeling op telefoonnummer 010 2314 700 of via email op . We helpen u graag!