You are here

Masterclass Microbiologie

 

Inleiding  

De kwaliteitsmanagers spelen een belangrijke rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van product en proces in het bedrijf, van ingekochte grondstoffen tot en met het eindproduct. Vaak worden kwaliteitssystemen of voedselveiligheidssystemen geïmplementeerd om tot een structurele aanpak te kunnen komen inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Micro-organismen spelen een rol bij de kwaliteit en voedselveiligheid van grondstoffen. In het kader van kwaliteits- of voedselveiligheidssystemen moeten kwaliteitsmanagers (pathogene) micro-organismen in de gevareninventarisatie en risico-analyse opnemen, beheersmaatregelen en een analyseplan opstellen en de uitvoering van die maatregelen regelen en (laten) controleren. Daar hoort het nemen van monsters en het laten onderzoeken ervan bij. De kwaliteitsmanagers ontvangen de analyse uitslagen, beoordelen deze, moeten passende actie kunnen (laten) ondernemen en verifiëren mede de genomen acties.

De kwaliteitsmanager wordt geacht juiste informatie te kunnen verschaffen op het gebied van microbiologie van zowel de grondstoffen als de halffabricaten en eindproducten van zijn bedrijf. In geval van een incident zijn de kwaliteitsmanagers een spin in het web (communicatieve intermediair): juiste en eenduidige interne informatie en juiste informatie naar extern (teler/leverancier, laboratorium, overheidsinstanties, soms ook pers) zijn dan erg belangrijk. Denk hierbij aan de interpretatie van analyseresultaten, informatie over wettelijke normen, (bovenwettelijke) eisen van klanten, risico-inschatting en mogelijk te nemen vervolgacties. Hierbij is achtergrondkennis over de groeiomstandigheden en de pathogeniciteit van micro-organismen nodig.

Doel             

Met deze Masterclass leert de cursist om te gaan met microbiologie in de praktijk van het bedrijf. De Masterclass in opgesplitst in 2 delen.

Doelen per onderdeel:

 • Het A deel geeft met name achtergrondinformatie over relevante (groepen van) micro-organismen. In dit deel van de Masterclass leert de cursist die informatie te gebruiken voor het opstellen van een gevareninventarisatie & risico-analyse en een analyseplan.

 • In het B gedeelte ligt de focus op preventie van incidenten en de interpretatie van analyseresultaten. In de eindopdracht komen zowel aspecten van deel A en B aan de orde.

Doelgroep 

De Masterclass Microbiologie is bestemd voor de groep kwaliteitsmanagers in branches met bederfelijke producten, zowel vanuit de handel als de verwerkende industrie,  en voor kwaliteitsmanagers van retailers.


Inhoud       

Puntsgewijs komen tijdens de Masterclass Microbiologie de volgende onderwerpen aan de orde:

Masterclass onderdeel A

  • Opfrissen basiskennis microbiologie
  • Vóórkomen van micro-organismen in product / grondstof / proceswater
  • Wetgeving + bovenwettelijke eisen
  • Gevareninventarisatie (Grondstoffen + Processen + Omgevingsfactoren + Keten gerelateerde factoren)
  • Monstername
  • Analyse

 

Masterclass onderdeel B

  • Preventie
  • Interpretatie analyse resultaten

Veel aandacht wordt besteed aan de koppeling tussen theorie en praktijk.

Docenten   

De opleiding wordt verzorgd door docenten met een ruime praktijkervaring op het gebied van Microbiologie en het geven van workshops en cursussen.

Locatie 

De Masterclass Microbiologie wordt gegeven op 2 locaties; deels op het Laboratorium bij ALcontrol (Oosterhout) en deels op kantoor bij N&S Academy (Zaltbommel).

Duur en kosten  

De Masterclass Microbiologie duurt in totaal 5 dagdelen verdeeld over 5 dagen. De kosten voor de Masterclass Microbiologie (onderdeel A en B) bedragen € 1350,00 per persoon (excl. BTW).

 

Subsidie   

Bedrijven die zijn aangesloten bij de CAO voor de AGF Groothandel en die premie afdragen via Bpf AVH kunnen voor deze Masterclass in totaal 50% subsidie verkrijgen via het AGF Groothandelsfonds. Voor overige subsidiemogelijkheden kunt u onze website raadplegen.

 

 

Inschrijven

http://www.ns-quality.nl/Cursusaanvraag/?ProductID=119&PlanningID=1

 

Info website N&S:

http://www.ns-quality.nl/catalogus-product7/C2C119/Cursusaanbod/Voedselveiligheid-opleidingen/Masterclass-Microbiologie