You are here

Analytisch Chemicus (m/v)Voor de afdeling Innovatie zoeken we een enthousiaste fulltime:

 

Analytisch Chemicus (m/v)

                                                                      

 

WE ZOEKEN

In verband met een voortdurende groei van onze activiteiten in de verschillende Europese landen zoeken we voor de afdeling Innovatie van ons milieulaboratorium in Rotterdam een enthousiaste chemicus of chemisch technoloog.

 

DE FUNCTIE

Tot de werkzaamheden van de Analytisch Chemicus behoort een breed scala aan activiteiten:

  • Het uitvoeren en/of begeleiden van projecten ter verbetering van bestaande, of implementatie van nieuwe analysemethoden. Deze testen moeten in het algemeen voldoen aan de eisen van de relevante wet- en regelgeving.
  • Het uitvoeren van, in het algemeen analyse gerelateerde, projecten voor externe opdrachtgevers.
  • Het adviseren van andere afdelingen van ALcontrol bij vragen over door hun uitgevoerde analyses.
  • Het beantwoorden van vragen van klanten uit binnen- en buitenland met betrekking tot niet-routinematige analysemethoden en overige analytische vraagstukken. Hierin is de Analytisch Chemicus een vraagbaak voor de commerciële afdelingen in de diverse landen.
  • Bezoeken van opdrachtgevers ter ondersteuning van de afdeling Commercie, ter beantwoording van specifieke vragen.
  • Het houden van lezingen voor klantgroepen over analyse gerelateerde onderwerpen.
  • Deelname aan werkgroepen, commissies in het externe netwerk van ALcontrol, bijvoorbeeld met betrekking tot nationale en internationale normalisatie van analysemethoden, begeleidingscommissies van projecten uitgevoerd door andere organisaties, industriële netwerken met vertegenwoordigers van onze opdrachtgeversbranches, overheden, etc.

 

Het team van de afdeling Innovatie bestaat uit meerdere Analytisch Chemici. De Analytisch Chemicus rapporteert aan de Business Development Manager.

 

DE CAPACITEITEN

Specifieke competenties die van toepassing zijn op deze functie:

 • Afgeronde universitaire opleiding (Analytische) Chemie

 • Enthousiast, leergierig en geïnteresseerd in het raakvlak tussen techniek enerzijds en wet- en regelgeving anderzijds.

 • Onderzoekvermogen.

 • Goed in plannen en organiseren.

 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in diverse talen, tenminste in het Nederlands en het Engels. Goede kennis van Duits en Frans is een pré.

 • Initiatiefrijk.

 • Accuratesse.

 • Goede teamspeler.

   

  Je sollicitatie (motivatiebrief en CV) kun je richten aan de afdeling Human Resources, w.lammers@alcontrol.nl. Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de Business Development Manager, Jaap-Willem Hutter (j.hutter@alcontrol.nl).