You are here

SYNLAB eerste milieulaboratorium met uitgebreide flexibele accreditatie scope

 

SYNLAB heeft als eerste laboratorium in Nederland een uitgebreide flexibele accreditatie scope verworven in de 1e helft van 2015.

Met behulp van deze scope is SYNLAB in staat om sneller dan voorheen voor nieuw ontwikkelde testen een accreditatie te claimen.

Het hele ontwikkel- en validatieproces blijft identiek. In het gebruikelijke accreditatieproces vindt aan het eind een externe audit plaats door de Raad voor Accreditatie (RvA), die afgesloten wordt met een rapportage door RvA. Eventueel geconstateerde tekortkomingen moeten vervolgens worden opgelost en de oplossing goedgekeurd alvorens RvA een herziene accreditatie scope verstrekt. Dit laatste deel van het proces neemt soms geruime tijd in beslag, in het algemeen tussen de 3 en 6 maanden.

Met de flexibele scope voert SYNLAB dit laatste deel van het proces zelf uit en vindt de externe beoordeling door RvA achteraf plaats tijdens een reguliere audit. Hierdoor kan belangrijke tijdswinst worden geboekt.

Het principe van de flexibele scope kan worden gebruikt om bijvoorbeeld een conformiteitsclaim uit te breiden met een nieuwe ISO, EN of EN norm, of om een extra component aan een bestaande reeks van geaccrediteerde componenten toe te voegen (bijvoorbeeld een extra metaal, of een extra pesticide of vluchtige verbinding).

Meer details treft u aan onder het kopje “flexibele scope” van onze RvA lijst met geaccrediteerde verrichtingen.