You are here

ALcodag 15 november 2016 Asbest testen en Disclaimers

 

 

Dinsdag 15 november 2016 organiseert SYNLAB een ALcodag.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen!

 

Onderwerpen

Op deze ALCO-dag willen we graag twee thema’s naar voren brengen:

  

 • Asbest testen voor de Nederlandse markt
  In september 2015 zijn enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de NEN’s voor asbest onderzoek in Nederland. De belangrijkste wijzigingen betreffen de NEN normen 5707, 5897 en 5898. Daarnaast zijn recent de Regeling Bodemkwaliteit (eind augustus 2016) en de SIKB protocollen voor het laboratorium onderzoek van asbest (AS3000 en AP04) aangepast. Tijdens deze sessie zal worden ingegaan op:

  • Wijzigingen in NEN’s en regelgeving

  • Hoe wordt asbest onderzoek uitgevoerd op het laboratorium?

  • Veiligheid aspecten m.b.t. asbest

 

 • Het gebruik van Disclaimers door laboratoria
  Tijdens deze ALCO-dag zullen we dieper ingaan op de volgende vragen:

  • Wat zijn disclaimers?

  • Waarom plaatsen laboratoria ze?

  • Wat zijn de meest voorkomende disclaimers?

   Aan de hand van analyses zullen we hier verder inzicht in geven.

  • Is er wat aan te doen? Kunnen ze worden vermeden?

   Een open discussie over omgaan met en voorkomen van disclaimers.


Programma

Het seminar wordt gehouden bij SYNLAB te Rotterdam. (ontvangstzaal aan de Suikerbakkerstraat 5)

09.00 - 09.30h    Ontvangst koffie & thee
09:30 - 12:00h    Seminar Asbest testen en Disclaimers

12:00 - 13:00h    Lunch
13:00 - 14:00h    Rondleiding laboratorium

Aanmelding

U kunt zich inschrijven via alcodagen@alcontrol.nl. Hierbij geeft u uw contactgegevens door en het aantal personen, die aan deze sessie wensen deel te nemen. Deelname is kosteloos. Heeft u interesse in een rondleiding over ons laboratorium na afloop van het seminar, geeft u dit dan meteen aan bij uw aanmelding.

Wij begroeten u graag op dinsdag 15 november in Rotterdam !