You are here

Accreditatie nieuwe ISO/IEC 17025:2017 voor SYNLAB A&S is een feit

 

Op 26 februari 2020 is SYNLAB Analytics & Services B.V. in Rotterdam geaccrediteerd conform de nieuwe 2017 versie van de ISO/IEC 17025. Deze norm voor de competenties van test- en kalibratielaboratoria is in 2017 herzien. Hiermee sluit de norm aan bij de laatste ontwikkelingen in het werkveld van laboratoria. SYNLAB is de eerste van de grote milieulaboratoria in Nederland die officieel volgens deze norm is geaccrediteerd door de RvA en voor onze Franse vestiging door de COFRAC.

 

Belangrijkste verschillen tussen ISO 17025: 2017 en ISO 17025:2005:

 

  • De complete structuur van de norm is aangepast.

  • Het toepassingsgebied omvat testen, kalibratie en monstername, geassocieerd met kalibratie en testen.

  • Een nieuwe procesaanpak die aansluit bij een aantal nieuwe normen zoals ISO 9001 (Kwaliteitsmanagement), ISO 14001 (Milieumanagement) met nadruk op het eindresultaat van een proces in plaats van een gedetailleerde beschrijving van taken en stappen

  • De norm heeft een steviger focus op informatietechnologie en houdt rekening met het gebruik van computersystemen en de productie van elektronische resultaten en rapporten. Informatie Technologie: risico’s, data integriteit, confidentialiteit, validatie van software, in geval van elektronische documenten

  • Een nieuw hoofdstuk introduceert risico gebaseerd denken. Risico’s en Opportuniteiten moeten constant gemonitord worden.

  • Nadruk gelegd op “Onpartijdigheid” en “Vertrouwelijkheid”

  • Metrologische traceerbaarheid, omgevingsomstandigheden vastleggen, Firmware en softwareversies vastleggen.

  • Competentie personeel explicieter omschreven.

  • Rapportage-eisen; aangeleverde data van opdrachtgevers duidelijk gemarkeerd.

 

 

Documenten

- ISO 17025:2017 verklaring

- Scope van accreditatie L028