You are here

Asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne vezels. De naam asbest komt van het Griekse woord “asbestos” dat onverwoestbaar of onvergankelijk betekent. Een juiste naam voor dit mineraal, omdat asbest bestand is tegen zuren, logen en hoge temperaturen. Asbest is sterk en flexibel tegelijk, slijtvast en thermisch, elektrisch en geluidsisolerend. In vergelijking met synthetische vezels (Man Made Mineral Fibers) is asbest een goedkope grondstof. Asbest wordt gewonnen uit gesteente, waarbij dit gesteente wordt verkleind. Hierbij komen de asbestdeeltjes vrij.

Tussen 1940 en 1993 is in Nederland heel veel asbest toegepast in de bouw. Voorbeelden zijn: asbestcement, onderlagen van vloerbedekkingen, kitten, betonlijmen, verven en dakbedekkingsbitumen. Bovendien is het veel gebruikt voor brandisolatie en ter bescherming tegen hitte. Daarnaast is asbest veelvuldig toegepast in apparaten, transportmiddelen, constructies en installaties (broodroosters, schepen, auto’s, vrachtwagens, treinstellen, wegen en liftinstallaties.

 

Analyses

Voor de analyse van een monster op de aanwezigheid en concentratie van asbest hanteren wij drie microscopische technieken:

 • Stereomicroscoop: de stereomicroscoop wordt gebruikt voor een eerste visuele screening van de asbestverdachte materialen. Bij een vergroting van 5 – 40 maal wordt gekeken of het materiaal vezels bevat, die mogelijk asbest kunnen zijn. Na de identificatie wordt een schatting gemaakt van de hoeveelheid asbest (m/m%).

 • Polarisatiemicroscoop: met de polarisatiemicroscoop kan in een groot aantal gevallen worden vastgesteld of een verdachte vezel inderdaad asbest is. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van optische eigenschappen van asbestvezels als brekingsindex, dubbelbreking, dispersie en het gedrag in gepolariseerd licht. Er wordt gewerkt met vergrotingen tussen 100 en 500 maal.

 • Elektronenmicroscoop: met de elektronenmicroscoop kan een zeer sterke vergroting van vezels worden gemaakt (tot > 30.000 maal). In combinatie met röntgendiffractie kan worden vastgesteld uit welke elementen de aangetroffen vezel bestaat. Hierbij wordt gekeken naar Si, Mg, Fe, Ca, Na, Mn en Al en in het bijzonder naar hun onderlinge verhoudingen, die karakteristiek zijn voor een bepaalde asbestsoort.

   

SYNLAB werkt volgens de volgende normen:

 • NEN 5707:2003/C1:2006 nl: Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem

 • NEN 5897:2005/C1:2006 nl: Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat

 • NEN 5896:2003 nl: Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatiemicroscopie

 • NEN 2990:2012 nl: Lucht - Eindcontrole na asbestverwijdering

 • NEN 2991:2005/C1:2012 nl: Lucht- Risicobeoordeling in en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt

 • ISO14966: Kwantitatieve bepaling van asbest m.b.v. Scanning Elektronenmicroscoop

 

SYNLAB beschikt over alle genoemde microscopen en kan alle (door RvA geaccrediteerde!) analyses geheel conform de daarvoor geldende NEN-normen uitvoeren.