You are here

AP04

Algemeen
Sinds 1 januari 1999 is het Bouwstoffenbesluit in Nederland van kracht. De bedoeling van het Bouwstoffenbesluit is om in de bouw een aantal milieudoelstellingen te bereiken:

  • Bescherming van bodem en oppervlaktewater.
  • Toepassing van reststoffen die geschikt zijn voor hergebruik, waardoor ook de behoefte aan stortruimte vermindert.
  • Vermindering van het gebruik van zogenoemde primaire bouwstoffen.

 

Kwarteren AP04-monsterAccreditaties
Een laboratorium dat onderzoek in het kader van het Bouwstoffenbesluit uitvoert dient, naast een accreditatie volgens de EN-45000 serie een accreditatie volgens AP04 te bezitten (in Nederland beoordeeld door de Raad van Accreditatie). SYNLAB is geaccrediteerd voor de volgende pakketten:

SG1: Standaardpakket monstervoorbehandeling en de bepaling van de samenstelling van grond (NVN/NEN 5740).

SG2: Aanvulling op SG1 met overige genormaliseerde methoden voor de bepaling van samenstelling van grond. (*)

SB1: Standaardpakket monstervoorbehandeling en bepaling van de samenstelling van bouwstoffen (niet zijnde grond)en afvalstoffen.

SB2: Aanvulling op SB1 met overige genormaliseerde methoden voor de bepaling van de samenstelling van bouwstoffen (niet zijnde grond) en afvalstoffen. (*)

U1: Uitloging (kolomproef) van niet-vormgegeven bouwstoffen en grond, inclusief eluaatanalyses.

U2: Uitloging (beschikbaarheidsproef / diffussieproef) vormgegeven bouwstoffen en grond inclusief eluaatanalyses

(*): wordt deels uitgevoerd door SYNLAB en wordt deels uitbesteed.

 

Capaciteit
SYNLAB heeft een capaciteit van 75 monsters per dag voor samenstellingonderzoeken en kan 240 uitloogproeven inzetten.

Verpakkingsmaterialen
In AP04 is vastgelegd op welke wijze monsters dienen te worden genomen en hoeveel monster dient te worden aangeleverd. Voor het bemonsteren worden door SYNLAB gratis emmers ter beschikking gesteld met een inhoud van 7,5L of 1,8L.

Levertijden
SYNLAB biedt een standaard levertermijn van zeven werkdagen voor het samenstellingsonderzoek voor grond en het samenstellingsonderzoek voor bouwstoffen. Voor de overige analyses is de standaardlevertermijn 10 tot 12 werkdagen. De standaard levertermijn voor uitloogonderzoek door middel van de kolomproef bedraagt 25 werkdagen.

AP04-Express
Bij de AP04-Express zijn de resultaten van uw samenstellingsonderzoek binnen vijf werkdagen bij u bekend. Dit betekent dat als u maandag monsters aanlevert in ons laboratorium, dan zijn de resultaten de daarop volgende maandag voor 19.00 uur beschikbaar. Voor de AP04-Express geldt een toeslag van 50%.

AP04-SuperExpress
Naast de AP04-Express heeft SYNLAB nu ook de SuperExpress Service. Hierbij rapporteren wij de resultaten van uw samenstellingsonderzoek zelfs in drie werkdagen! Omdat we hiervoor een beperkte capaciteit hebben is reservering via uw accountmanager wel noodzakelijk. De toeslag voor de SuperExpress Service is 75%.

Naast bovenstaande kunnen wij ook uw kolomtesten inclusief analyse(s) op het eluaat binnen vier weken voor u afronden. Voor deze service brengen wij u 25% toeslag in rekening.